İsrail, Yunanıstan və Kıbrıs Rum İdarəçiliyinin beynəlxalq hüquqa zidd addımı