Tarixdә bu gün: 28 noyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1535805
Tarixdә bu gün: 28 noyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1938-ci ilin 28 noyabr tarixindә 10 noyabrda vәfat edәn Mustafa Kamal Atatürkün vәsiyyәti açılıb. Mustafa Kamal Atatürk yaxınlarına, Türk Dil vә Tarix Qurumuna maddi yaddım edilmәsi şәrti ilә bütün mal varlığını CHP-yә verib.

1943-cü ilin 28 noyabr tarixindә Amerika Birlәşmiş Ştatlarının prezidenti Ruzvelt İngiltәrә baş naziri Çerçil vә SSRİ-nin lideri Stalin Tehran zirvә toplantısında bir araya gәliblәr. Zirvә görüşü üç gün davam edib.

1979-cu ilin 28 noyabr tarixindә Papa II Xuan Paul Türkiyәyә sәfәr edib. Belәliklә Papa II Xuan Paul Türkiyәnin paytaxtına sәfәr etmiş ilk Papa oldu.27 ildәn sonra eyni gün Papa XVI Benedikt dә prezident Әhmәd Necdet Sezerin rәsmi qonağı olaraq Türkiyәyә sәfәr edib.

2002-ci ilin 28 noyabr tarixindә Türkiyәli sair Melih Cevdet Anday 87 yaşında İstanbulda vәfat edib.

 Әlaqәli Xәbәrlәr