Tarixdә bu gün:8 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş ierib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1486555
Tarixdә bu gün:8 sentyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş ierib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1504-cü ilin 8 sentyabr tarixindә intibah dövrünün şah әsәrlәrindәn olan Mikelancelonun 5 metr 17 santimetr uzunluğundakı ‘‘David’’ heykәlinin Florensiyada açılışı olub.

 

1900-cü ilin 8 sentyabr tarixindә ABŞ-ın Texas ştatının Qalveston şәhәrindә tüğyan edәn fırtına  nәticәsindә 8 min nәfәr ölüb.

1991-ci ilin 8 sentyabr tarixindә Yuqoslaviyanın dağılmasından sonra Makedoniya müstәqilliyini elan edib. Ölkәnin adı Yunanıstan ilә әldә edilәn müqavilәdәn sonra ‘‘Şimali Makedoniya Respublikası’’ olaraq dәyişdirilib.

 

 

 

 

 

                                         Әlaqәli Xәbәrlәr