Tarixdә bu gün 30 avqust

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır?Qısaca nәzәr salaq.

1480776
Tarixdә bu gün 30 avqust

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır?Qısaca nәzәr salaq.

 

1922-ci ilin 30 avqust tarixindә İstiqlaliyyәt Müharibәsi (Kurtuluş Savaşı) Türk ordusunun qәlәbәsi ilә nәticәlәndi. Mustafa Kamal Paşanın idarә etdiyi Dumlupınar Meydan Müharibәsindә Yunan ordusu mәğlub oldu. Yunan ordusunun Baş Komandanı Trikopis  girov götürüldü.

1988-ci ilin 30 avqust tarixindә İraq ordusundan qaçaraq Turkiyә sәrhәdinә gәlәn tәxminәn 500 min iraqlı kürd hökumәtin icazәsi ilә Türkiyә torpaqlarına daxil oldu. 

1995-ci ilin 30 avqust tarixindә NATO Markale qәtliamından sonra bosniyalı serblәrә qarşı hava әmәliyyatı keçirdi. Әlaqәli Xәbәrlәr