19 may- Atatürkü Anma ,Gәnclik vә İdman Bayramıdır

Bu gün Türkiyә Cumhuriyyәtinin qurucusu ulu öndәr Mustafa Kemal Atatürkü  Anma, Gәnclik vә İdman Bayramını qeyd edirik.

1829100
19 may- Atatürkü Anma ,Gәnclik vә İdman Bayramıdır

Bu gün Türkiyә Cumhuriyyәtinin qurucusu ulu öndәr Mustafa Kemal Atatürkü  Anma, Gәnclik vә İdman Bayramını qeyd edirik. Gәnclәrin sağlam vә idmanla mәşğul olan fәrdlәr olmasını tәmin etmәk üçün 19 may tarixi milli bayram olaraq müәyyәnlәşdirilib.

Bu gün әrzindә Türkiyәnin dörd bir tәrәfindә  vә xaricdәki diplomatik nümayәndәliklәrindә keçirilәn mәrasimlәrlә hәm Atatürk yad edilәcәk, hәm dә Gәnclik vә İdman Bayramı qeyd olunacaq.

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr