Troya muzeyini virtual mühitdә tәxminәn bir milyondan çox adamın gәzdiyini bilirsinizmi?

Qlobal epidemiya dövründә Troya muzeyini virtual mühitdә tәxminәn bir milyondan çox adamın gәzdiyini bilirsinizmi?

1537021
Troya muzeyini virtual mühitdә tәxminәn bir milyondan çox adamın gәzdiyini bilirsinizmi?

Qlobal epidemiya dövründә Troya muzeyini virtual mühitdә tәxminәn bir milyondan çox adamın gәzdiyini bilirsinizmi?

Virtual sәyahәt proqramı ilә dünyanın çox sayda ölkәsindә olduğu kimi Türkiyәdә dә muzeylәrә virtual baxış keçirilә bilәr.

Çanaqqalada 5 min illik keçmişә malik Troya antik şәhәrinin girişindә yerlәşәn Troya muzeyi dә bunlardan biridir. Pandemiyadan әvvәl virtual mühitdә ziyarәtlәrә açıq olmayan muzey Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyinin tәşәbbüslәri nәticәsindә virtual mühitdә ziyarәtә açılıb.

Yeri gәlmişkәn qeyd edәk ki, Anadolu Sivilizasiyaları Muzeyi, Efes Muzeyi, Ankara Etnoqrafiya Muzeyi, Zeuqma Mozaika muzeyi, Antalya Muzeyi vә  Göbeklitәpәni  virtual mühitdә gәzә bilmәk üçün  Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin www.sanalmuze.gov.tr ​​saytına müraciә edә bilәrsiniz.Әlaqәli Xәbәrlәr