"Türkiyənin səsi" radiosu, 25 iyul 2019-cu il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 25  iyul 2019-cu il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 25  iyul 2019-cu il