"Türkiyənin səsi" radiosu, 2 oktyabr 2019-cu il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 2 oktyabr 2019-cu il

"Türkiyənin səsi" radiosu, 2 oktyabr 2019-cu il