Boluda ucaldılan Koroğlunun nəhəng abidəsi

Boluda ucaldılan Koroğlunun nəhəng abidəsi

Türksoylu xalqların ortaq milli dəyəri olan Koroğlunun Boluda belə bir möhtəşəm abidəsinin ucaldılması ümumiləşdirilmiş şəkildə xalq qəhrəmanlarımıza göstərilən milli ehtiramın göstəricidir. 


Etiketlәr: Koroğlu