Beynǝlxalq Humanitar Yardım Sammiti 23-24 mayda İstanbulda baş tutacaq

Beynǝlxalq Humanitar Yardım Sammiti 23-24 mayda İstanbulda baş tutacaq

Beynǝlxalq Humanitar Yardım Sammiti 23-24 mayda İstanbulda baş tutacaq.

Türkiyǝ humanitar yardım sahǝsindǝki tǝcrübǝlǝrini vǝ dünyaya nümunǝ tǝşkil edǝcǝk layihǝlǝrini sammit vasitǝsi ilǝ

ümumdünyaya bir daha bölüşmǝk imkanı ǝldǝ edǝcǝk.


Etiketlәr: Beynǝlxalq Humanitar Yardım Sammiti , 23-24 may İstanbul