Türkiyә 50 ölkәyә әncir ixrac edib

Türkiyә 50 ölkәyә әncir ixrac edib

1496589
Türkiyә 50 ölkәyә әncir ixrac edib

 

Türkiyә 50 ölkәyә 39 milyon 306 min dollar mәblәğindә әncir ixrac edib.

Bu barәdә Egey İxracatçılar Birliyindәn verilәn mәlumatda bildirilib. Mәlumata görә, әn çox ixrac Almaniyaya hәyata keçirilib. Almaniyaya ixrac edilәn әncirdәn 13 milyon 456 min dollar gәlir әldә olunub. Bu ölkәni 4 milyon 30 min dollarla Rusiya vә 3 milyon 979 min dollarla Hollandiya tәqib edir.Әlaqәli Xәbәrlәr