Türkiyә 115 ölkәyә әrik qurusu ixrac etdi

Dünyada әrik qurusu istehsalının 85 %-ni hәyata keçirәn Malatyadan 115 ölkәyә  96 min 400 ton әrik qurusu ixrac edilib.

1480713
Türkiyә 115 ölkәyә әrik qurusu ixrac etdi

 

Dünyada әrik qurusu istehsalının 85 %-ni hәyata keçirәn Malatyadan 115 ölkәyә  96 min 400 ton әrik qurusu ixrac edilib. Mәlumata görә, ixrac edilәn әrik qurusundan  252 milyon 661 min dollar gәlir әldә edilib.

Tәxminәn 8 milyon әrik ağacının olduğu Malatyadan dünyanın müxtәlif ölkәlәrinә әrik qurusu ixrac edilib.

Mәlumata әsasәn, әn çox ixrac Amerika Birlәşmiş Ştatları, Fransa vә Almaniyaya hәyata keçirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr