Türkiyә 2020-ci ildә 803 milyon dollar mәblәğindә dәri ixrac edib

İstanbul Dәri vә Dәri Mәhsullari İxracatçılar Birliyinin sәdri Mustafa Şenocak 1 yanvar-18 avqust tarixlәri arasında Türkiyәnin 803 milyon dollar mәblәğindә dәri ixrac etdiyini deyib.

1478061
Türkiyә 2020-ci ildә  803 milyon dollar mәblәğindә dәri ixrac edib

 

İstanbul Dәri vә Dәri Mәhsullari İxracatçılar Birliyinin sәdri Mustafa Şenocak 1 yanvar-18 avqust tarixlәri arasında Türkiyәnin 803 milyon dollar mәblәğindә dәri ixrac etdiyini deyib. 200-dәn çox ölkәyә ixracın hәyata keçirildiyini deyәn Şenocak әn çox ixracın Rusiya, Almaniya, İtaliya, İraq, Fransa, İspaniya, İngiltәrә, Hollandiya, Rumıniya vә Amerika Birlәşmiş Ştatlarına edildiyini bildirib.Әlaqәli Xәbәrlәr