İstanbul birjasında hǝftǝnin ikinci günü

İstanbul birjasında100 İndeksi hǝftǝnin ikinci  gününü 76 min 534  bәnddǝn başlayıb.

510259
İstanbul birjasında hǝftǝnin ikinci günü

Sәhmlәr orta hesabla 0,46 dәyәr itirib. 

Valyuta bazarında ABŞ dolları 2 lira 91 quruş, avro isә 3 lira 29 quruş tǝşkil edir.

İstiqraz və bono bazarında göstərici istiqrazın birləşmə faizi isə 9,17% səviyyəsindədir.
Beynəlxalq birjalarda qızılın unsiya qiyməti 1282 dollar olub.

“Qapalıçarşı”-da Cumhuriyyət qızılı 800 liradan satılır.Әlaqәli Xәbәrlәr