Siyahıda Türkiyǝdǝn 5 universitet  yer tutub

Avropa vǝ Mǝrkǝzi Asiyanın ǝn yaxşı universitetlǝri siyahısında Türkiyǝdǝn 5 universitet yer alıb.

510698
Siyahıda Türkiyǝdǝn 5 universitet  yer tutub

Avropa vǝ Mǝrkǝzi Asiyanın ǝn yaxşı universitetlǝri siyahısında Türkiyǝdǝn 5 universitet yer alıb.

Ali Tǝhsil Reytinq  quruluşu QS, “ Yüksǝlǝn Avropa vǝ Mǝrkǝzi Asiyanın ǝn yaxşı universitetlǝri”ni akademik uyğunluq, tǝlǝbǝ-fakültǝ tarazlığı, araşdırma tǝsiri, beynǝlxalq görünüş kimi meyarlara görǝ sıralayıb.

Keçǝn ilin siyahısında 17-ci yeri tutan Boğaziçi Universiteti bu il 9-cu yerdǝdir. Bilkent Universiteti 12, Sabancı Universiteti 13, Orta Doğu Texnik Universiteti (ODTÜ) 14, Koç Universiteti  isǝ 16-cı yeri tutaraq ilk 20 universitet sırasına daxil olub.

Siyahıda Rusiyadan Lomonosov Moskva Dövlǝt Universiteti keçǝn il olduğu kimi bu il dǝ birinci yerdǝdir. Novosibirsk Dövlǝt Universiteti ikinci vǝ Sank-Peterburq Dövlǝt universiteti isǝ üçüncü yerdǝ qǝrarlaşıb.

Tǝmsil baxımından Türkiyǝ vǝ Rusiya Yüksǝlǝn Avropa vǝ Mǝrkǝzi Asiya sihasında ǝn uğurlu ölkǝlǝr arasındadır.

Polşa vǝ Çexiya isǝ yaxşı mǝhsuldarlığı ilǝ diqqǝt cǝlb edib.

QS Kǝşfiyyat Şöbǝsinin sǝdri Ben Sowter Türkiyǝnin araşdırma gücündǝn topladığı balın regional sǝviyyǝnin xeyli üzǝrindǝ olduğunu bildirib.

Sowter Türk universitetlǝrinin mǝzunlarının işlǝ tǝmin edilǝ bilmǝsindǝ dǝ ön plana çıxdığını vurğulayıb.Әlaqәli Xәbәrlәr