İsrail hǝrbçilǝri fǝlǝstinlilǝrǝ müdaxilǝ edib

İordan çayının qǝrb sahilindǝ yǝhudilǝrin hücumlarına qarşı keçirilǝn etiraz aksiyasına müdaxilǝ edǝn İsrail hǝrbçilǝri 9 fǝlǝstinlini yaralayıb.

1762735
İsrail hǝrbçilǝri fǝlǝstinlilǝrǝ müdaxilǝ edib

İordan çayının qǝrb sahilindǝ yǝhudilǝrin hücumlarına qarşı keçirilǝn etiraz aksiyasına müdaxilǝ edǝn İsrail hǝrbçilǝri 9 fǝlǝstinlini yaralayıb.

Mǝlumata görǝ, fǝlǝstinlilǝr  İordan çayının qǝrb sahilinin Nablus şǝhǝrinin Barka bölgǝsindǝ etiraz aksiyası keçirib. İsrail hǝrbçilǝrinin aksiyaçılara rezin güllǝ vǝ gözyaşardıcı qazla müdaxilǝ etdiyi qeyd olunub.

Fǝlǝstin Qızıl Aypara Cǝmiyyǝtindǝn verilǝn bǝyanatda bildirilib ki, İsrail qüvvǝlǝrinin müdaxilǝsi nǝticǝsindǝ doqquz fǝlǝstinli yaralanıb. Çox sayda aksiyaçının gözyaşardıcı qazdan zǝhǝrlǝndiyi vurğulanıb.Әlaqәli Xәbәrlәr