Rusiya Tәhlükәsizlik Şurası Azәrbaycan-Ermәnistan sәrhәdindәki hadisәlәri müzakirә edib

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Tәhlükәsizlik Şurasının iclasında Azәrbaycan-Ermәnistan sәrhәdindә yaşanan gәrginliyә vә Әfqanıstandakı son vәziyyәtә diqqәt çәkib.

1681821
Rusiya Tәhlükәsizlik Şurası Azәrbaycan-Ermәnistan sәrhәdindәki hadisәlәri müzakirә edib

 

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Tәhlükәsizlik Şurasının iclasında Azәrbaycan-Ermәnistan sәrhәdindә yaşanan gәrginliyә vә Әfqanıstandakı son vәziyyәtә diqqәt çәkib.

Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov mәtbuat nümayәndәlәrinә verdiyi bәyanatda Vladimir Putinin Tәhlükәsizlik Şurasının üzvlәri ilә toplantı keçirdiyini bildirib.

Vladimir Putinin toplantıda Rusiyanın sosial vә iqtisadi mәsәlәlәrini müzakirә etdiyini bildirәn Dmitri Peskov deyib: ‘‘Toplantıda hәmçinin Әfqanıstandakı son vәziyyәt vә Azәrbaycan-Ermәnistan sәrhәdindә yaşanan son proseslәr daxil olmaqla beynәlxalq mövzular müzakirә edilib’’.Әlaqәli Xәbәrlәr