Cozef  Borrel Myanmaya sanksiya tәtbiq edildiyini açıqlayıb

Bu barәdә Cozef Borrel Avropa İttifaqına üzv dövlәtlәrin xarici işlәr nazirlәrinin videokonfrans formatında baş tutan  iclasından sonra tәşkil etdiyi  mәtbuat  konfransında bildirib.

1624440
Cozef  Borrel Myanmaya sanksiya tәtbiq edildiyini açıqlayıb

Avropa İttifaqının xarici әlaqәlәr vә tәhlükәsizlik siyasәti üzrә ali nümayәndәsi Cozef  Borrel Myanmaya ikici dәfә sanksiya tәtbiq etmәklә bağlı qәrar qәbul etdiklәrini deyib.

Bu barәdә Cozef Borrel Avropa İttifaqına üzv dövlәtlәrin xarici işlәr nazirlәrinin videokonfrans formatında baş tutan  iclasından sonra tәşkil etdiyi  mәtbuat  konfransında bildirib.

Avropa İttifaqının xarici әlaqәlәr vә tәhlükәsizlik siyasәti üzrә ali nümayәndәsi sanksiya siyahısına 10 şәxs vә Myanma ordusunun sahib olduğu iki qurumu  daxil etdiklәrini açıqlayıb.

Belәliklә sanksiya siyahısına daxil edilәn şәxslәrin sayı 35-ә, qurumların sayı da 2-yә çatıb.Әlaqәli Xәbәrlәr