Şahzadә Filip dәfn edildi

İngiltәrә kraliçası II Elizavetanın aprelin 9-da vәfat etmiş hәyat yoldaşı şahzadә Filip dәfn edilib

1623276
Şahzadә Filip dәfn edildi

 

İngiltәrә kraliçası II Elizavetanın  aprelin 9-da vәfat etmiş hәyat yoldaşı şahzadә Filip dәfn edilib.

99 yaşlı Edinburq hersoqu Filipin cәnazәsi müqәddәs Georgi kilsәsindә tәşkil edilәn dini mәrasimdәn sonra dәfn edilib.

Mәlumata görә, dini mәrasimә tәxminәn 30 nәfәr qatılıb.Kraliça II Elizaveta mәrasimdә  yeni növ koronavirus epidemiyası ilә bağlı görülәn tәdbirlәr çәrçivәsindә tәk oturub.Әlaqәli Xәbәrlәr