İsrail qüvvәlәri beş fәlәstinli uşağı da saxlayıb

İsrail qüvvәlәri işğal altındakı İordan çayının qәrb sahilindә beş fәlәstinli uşağı saxlayıb. Fәlәstinlilәrin bir muddәt sonra azadlığa buraxıldığı bildirilib.

1599118
İsrail qüvvәlәri beş  fәlәstinli uşağı da saxlayıb

İsrail qüvvәlәri işğal altındakı İordan çayının qәrb sahilindә beş fәlәstinli uşağı saxlayıb. Fәlәstinlilәrin bir muddәt sonra azadlığa buraxıldığı bildirilib.

Bu barәdә  yerli mәnbәlәrin yaydığı mәlumatda vurğulanıb. Turnefor qundeliyası (çiçәk növü) toplayan fәlәstinli uşaqlar Mesafer Yatta yaxınlığında qeyri-qanuni şәkildә inşa edilәn yaşayış mәntәqәlәrindә yaşayan yәhudilәr tәrәfindәn bölgәdәn qovulub.

İsrail ordusunun mәtbuat xidmәtindәn verilәn bәyanatda uşaqların özәl bölgәyә daxil olduqları bildirilib. Bәyanatda polis tәrәfindәn saxlanılan fәlәstinli uşaqların bir müddәt sonra azadlığa buraxıldığı qeyd olunub.Әlaqәli Xәbәrlәr