Almaniya kansleri ilә Liviya Baş naziri arasında telefon danışığı olub

Almaniya kansleri Angela Merkel Liviya Milli Hәmrәylik Hökumәtinin Baş naziri Abdülhәmid Dibeybe ilә telefon әlaqәsi saxlayıb.

1596076
Almaniya kansleri ilә Liviya Baş naziri arasında telefon danışığı olub

 

Almaniya kansleri Angela Merkel Liviya Milli Hәmrәylik Hökumәtinin Baş naziri Abdülhәmid Dibeybe ilә telefon әlaqәsi saxlayıb.

Almaniya hökumәtinin sözçüsü Sreffen Seibert tәrәfindәn verilәn yazılı açıqlamada Angela Merkelin Liviya Baş naziri Dibeybe ilә telefon әlaqәsi saxladığı vә tәrәflәrin Liviyadakı atәşkәs vә siyasi prosesin irәlilәyişi әtrafında fikir mübadilәsi apardıqları bildirilib.

Angela Merkel söhbәt zamanı Almaniya hökumәtinin Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Liviya üzrә missiyası ilә aparılan siyasi prosesin irәlilәyişi vә dekabr ayında keçirilәcәk milli seçkilәrlә bağlı hazırlıqları dәstәklәdiyini qeyd edib.

Almaniya kansleri hәmçinin atәşkәsin bütün şәrtlәrinә riayәt olunmasının vacibliyini vurğulayıb.Әlaqәli Xәbәrlәr