Kamila Harris vә Binyamin Netanyahu arasında telefon danışığı olub

Amerika Birlәşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Kamila Harris vә İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahu arasında telefon danışığı olub.

1595713
Kamila Harris vә Binyamin Netanyahu arasında telefon danışığı olub

 

Amerika Birlәşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Kamila Harris vә İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahu arasında telefon danışığı olub. Mәlumata görә, söhbәt zamanı iki ölkә arasındakı әmәkdaşlıq gündәmә gәlib.

Ağ Evdәn verilәn yazılı bәyanatda Kamila Harris vә Binyamin Netanyahunun Amerika Birlәşmiş Ştatları ilә İsrail arasındakı tәrәfdaşlığı müzakirә ediblәr.

Harris Amerika Birlәşmiş Ştatlarının İsrailin tәhlükәsizliyinә olan dәstәyin davam etdiyini vurğulayıb.

Kamila Harris İsrailin son dövrdә әrәb vә müsәlman dövlәtlәri ilә münasibәtlәrini normallaşdırmasını dәstәklәdiyini bildirib.

Tәrәflәrin İranın nüvә proqramı daxil olmaqla regional mövzuları da müzakirә etdiyi vurğulanıb.

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr