BMT Yәmәnlә bağlı bәyanat yayıb

Yәmәndә davam edәn qarşıdurmalar sәbәbindәn bu ilin әvvәlindәn etibarәn tәxminәn 28 min ailә evlәrini tәrk etmәk mәcburiyyәtindә qaldı.

1538444
BMT Yәmәnlә bağlı bәyanat yayıb

 

Yәmәndә davam edәn qarşıdurmalar sәbәbindәn bu ilin әvvәlindәn etibarәn tәxminәn 28 min ailә evlәrini tәrk etmәk mәcburiyyәtindә qaldı.

Bu barәdә BMT-nin  Beynәlxanlq Köç üzrә Tәşkilatı mәlumat yayıb.

Mәlumatda insanların daha çox Hudeydә vә Taizdәn köçdüyü bildirilib. Mәlumatda hәmçinin insanların qarşıdurmalar ilә yanaşı, tәbii fәlakәtlәr sәbәbindәn dә evlәrini tәrk etmәk mәcburiyyәtindә qaldığı bildirilib.

BMT-nin Humanitar Mәsәlәlәr üzrә Koordinasiya ofisindәn verilәn m isә 2015-ci ildәn etibarәn Yәmәndә qarşıdurmalar sәbәbindә 233 min adamın öldüyünü bildirmişdi.Әlaqәli Xәbәrlәr