Qәtәr Silahlı Qüvvәlәrinin keçirdiyi ‘‘NARS-2020’’ tәlimi sona çatıb

Qәtәr Silahlı Qüvvәlәrinin Türkiyәnin iştirakı ilә keçirdiyi ‘‘NASR 2020’’ tәlimi sona çatıb.

1518355
Qәtәr Silahlı Qüvvәlәrinin keçirdiyi ‘‘NARS-2020’’ tәlimi sona çatıb

 

 

Qәtәr Silahlı Qüvvәlәrinin Türkiyәnin iştirakı ilә keçirdiyi ‘‘NASR 2020’’ tәlimi sona çatıb.

Bu barәdә Qәtәr Müdafiә Nazirliyindәn verilәn mәlumatda bildirilib. Tәlimin sona çatması münasibәtilә tәşkil edilәn mәrasimә Qәtәr Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargah rәisi Qanim bin Şahin әl-Qanim, Türkiyәnin Dohadakı sәfiri Mehmet Mustafa Göksu vә bәzi komandanlar qatılıblar.

Tәlimi idarә edәn general-mayor Әhmәd Naimi  mәrasimdә bildirib ki, tәlimdә Qәtәr Silahlı Qüvvәlәri ilә Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinә tabe olan bir qrup hәrbçi iştirak edib.

Naimi tәlimin iyunun 30-da başladığını vә bir neçә mәrhәlәdәn keçdiyini bildirib.
 Әlaqәli Xәbәrlәr