Yәmәndә BӘӘ-nә qarşı etiraz aksiyası keçirilib

Yәmәnin cәnubundakı Ebyen şәhәrindә Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәrinin Sokotra adası ilә bağlı planlarına qarşı etiraz aksiyası keçirilib.

1492100
Yәmәndә BӘӘ-nә qarşı etiraz aksiyası keçirilib

 

Yәmәnin cәnubundakı Ebyen şәhәrindә Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәrinin (BӘӘ) Sokotra adası ilә bağlı planlarına qarşı etiraz aksiyası keçirilib.

Ebyenin Zencebar qәsәbәsindәki qeyri-hökumәt tәşkilatlarında fәaliyyәt göstәrәn qadınların keçirdiyi aksiyada Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәrinin Sokotra adasında etdiklәrinә vә İsrail ilә münasibәtlәrin normallaşmasına dair müqavilә imzalamasına reaksiya göstәrilib.

Fәlәstin bayraqlarının daşındığı, İsrail bayraqlarının isә yandırıldığı aksiyada Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәrinin Sokotra adasından çıxması ilә әlaqәdar şüarlan sәslәndirilib.

 Әlaqәli Xәbәrlәr