ABŞ Әfqanıstan vә İraqdakı qoşunlarının sayını azaldacaq

Amerika Birlәşmiş Ştatları prezidenti Donald Tramp bildirib ki, ABŞ  çox tezliklә İraqdakı qoşunlarının sayını 2 min, Әfqanıstandakı qoşunlarının sayını isә 4 min nәfәrә qәdәr azaldacaq.

1488576
ABŞ Әfqanıstan vә İraqdakı qoşunlarının sayını azaldacaq

 

Amerika Birlәşmiş Ştatları prezidenti Donald Tramp bildirib ki, ABŞ  çox tezliklә İraqdakı qoşunlarının sayını 2 min, Әfqanıstandakı qoşunlarının sayını isә 4 min nәfәrә qәdәr azaldacaq.

Donald Tramp Ağ Evdә keçirdiyi mәtbaut konfransında ölkәsinin Әfqanıstandakı qoşunlarını azaltmağa başladığını bildirib.

‘‘Fevral ayının әvvәlindәn etibarәn  Әfqanıstanda heç kim öldürülmәyib. Burada ciddi irәlilәyiş әldә olunub. ABŞ tezliklә Әfqanıstandakı qoşunlarının sayını 4 min nәfәrә qәdәr azaldacaq. Eyni şәkildә İraqdakı qoşunlarımızın sayını da 2 min nәfәrә qәdәr azaldacağıq’’,-deyә Amerika Birlәşmiş Ştatları prezidenti qeyd edib.

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr