Yens Stoltenberq: ‘‘NATO Rusiyanın Suriya vә Liviyada attığı addımlara görә narahatdır’’

NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq Rusiyanın Şәrqi Aralıq dәnizindә vә xüsusilә Suriya ilә Liviyada artan fәaliyyәtlәrinә görә narahat olduğunu bildirib.

1437061
Yens Stoltenberq: ‘‘NATO Rusiyanın Suriya vә Liviyada attığı addımlara görә narahatdır’’

 

NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq Rusiyanın Şәrqi Aralıq dәnizindә vә xüsusilә Suriya ilә Liviyada artan fәaliyyәtlәrinә görә narahat olduğunu bildirib.

Yens Stotenberq NATO-nun müdafiә nazirlәri sәviyyәsindәki iclasından әvvәl tәşkil etdiyi mәtbuat konfransında  Liviyadakı vәziyyәtin çox tәhlükәli olmağa davam etdiyini bildirib.

NATO-nun Baş katibi deyib: ‘‘Kütlәvi mәzarlar haqqında yayımlanan hesabatlara görә çox narahatam vә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının bununla bağlı çağırışını dәstәklәyirәm’’.

NATO-nun Liviyadakı sülh üçün Berlin prosesi vә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının  çәtiri altında atılan addımları dәstәklәdiyini  bildirәn Yens Stoltenberq mәsәlәnin müdafiә nazirlәri iclasında da gündәmә gәlәcәyini düşündüyünü bildirib.

Yens Stoltenberq hәmçinin qeyd edib ki, Rusiyanın hәm Suriya, hәm dә Liviya başda olmaqla Şәrqi Aralıq dәnizindә artan fәaliyyәtlәrinә görә narahatam. Vәziyyәti tәqib edirik.Әlaqәli Xәbәrlәr