Qeyri-qanuni yollarla İsrail әrazisinә daxil olmağa cәhd göstәrәn Liviya vәtәndaşını vurulub

Bu barәdә İsrail ordusunun mәtbuat katibi Aviçay Adrae mәlumat verib.

1419112
Qeyri-qanuni yollarla İsrail әrazisinә daxil olmağa cәhd göstәrәn Liviya vәtәndaşını vurulub

İsrail әsgәrlәri ölkә әrazisinә qeyri-qanuni yollarla daxil olmağa cәhd göstәrәn Liviya vәtәndaşını vurub

Bu barәdә İsrail ordusunun mәtbuat katibi Aviçay Adrae mәlumat verib. Adrae vurulan Livan vәtәndaşının hәrbi helikopterlә xәstәxanaya çatdırıldığını vә faktla bağlı araşdırmanın aparıldığını vurğulayıb.

Digәr tәrәfdәn Livanın Әl-Menar televiziya kanalı sözügedәn şәxsin suriyalı çoban olduğunu bildirib.

Qeyd edәk ki, Livanın cәnub-şәrqindәki Suriya-İsrail sәrhәdindә yerlәşәn vә strateji әhәmiyyәtә malik Şeba Fermaları ümumilikdә 13 fermadan ibarәtdir. Bu fermaların 12-si İsrailin işğalı altındadır. Bir ferma isә Livan әrazisindә yerlәşir.Әlaqәli Xәbәrlәr