İran prezidenti vә Qәtәr Әmiri arasında telefon danışığı olub

Regional mövzuların müzakirә olunduğu görüşdә  Yәmәn böhranının dialoq vә siyasi yolla hәll edilmәsinin vacibliyi vurğulanıb.

994783
İran prezidenti vә Qәtәr Әmiri arasında telefon danışığı olub

İran prezidenti Hәsәn Ruhani vә Qәtәr Әmiri Şeyx Tәmim  bin Hәmmad Әl Sani arasında telefon danışığı olub.

Regional mövzuların müzakirә olunduğu görüşdә  Yәmәn böhranının dialoq vә siyasi yolla hәll edilmәsinin vacibliyi vurğulanıb.

Qeyd edәk ki, Yәmәn qüvvәlәri çәrşәmbә günü  Hudeyde şәhәri vә limanını nәzarәtinә keçirib.

Әmәliyyata Sәudiyyә Әrәbistanı rәhbәrliyindәki koalisiya qüvvәlәri dә dәstәk verib.Әlaqәli Xәbәrlәr