Tereza Mey rəsmi olaraq İngiltərənin baş naziri təyin edilib

Mühafizəkarlar Partiyasının lideri Tereza Mey rəsmən Böyük Britaniyanın yeni baş naziri təyin edilib

528853
Tereza Mey rəsmi olaraq İngiltərənin  baş naziri təyin edilib

 Mühafizəkarlar Partiyasının lideri Tereza Mey rəsmən Böyük Britaniyanın yeni baş naziri təyin edilib

Әldә olunan mәlunmata görә bununla əlaqədar  Böyük Britaniyanın kraliçası II Yelizaveta fərman imzalayıb.

II Yelizaveta T.Meyə yeni hökuməti formalaşdırmağı tapşırıb.

Kraliça ilә tәxminәn 30 dәqiqә  görüşәn  Tereza Meyә  hәyat Yoldaşı Filip May dә müşәyiәt edib.

Tereza Mey II Yelizavetanın krallığı dövründə sayca 13-cü baş naziridir. 

Qeyd edәk ki, indiyәdәk adları vә vәzifәlәri  müәyyәn olananlar bunlardır.

 Baş nazir Tereza  Mey

 Maliyyə naziri Filip Hammond

  Xarici işlər naziri Boris Conson

 Daxili İşlər naziri Amber  Rudd

 Müdafiə naziri Machael Fallon

 Beynəlxalq Ticarət naziri Liam Fox

  Avropa İttifaqından Ayrılma naziri  Devid Davis

 İngiltərənin ikinci qadın Baş naziri Tereza Mey  yeni kabineti formalaşdırmaq işini davam etdirir.Әlaqәli Xәbәrlәr