Suriyada kimyәvi silah tәhlükәsi

Suriyadakı kimyәvi silahların ancaq 92 faizi ölkәdәn çıxarılıb

83577
Suriyada kimyәvi silah tәhlükәsi

Kimyəvi Silahların qadağan edilməsi Təşkilatı və BMT-nin Suriya üzrә Ortaq Missiya koordinatoru Sigrid Kaag , Suriyadakı kimyəvi silahların məhv edilmәsinә dair açıqlamasında bildirib ki, Suriyadakı kimyәvi silahlar müәyyәn edilәn 30 iyuna dәk mәhv edilә bilmәyәcәk. BMT-yә üzv bütün ölkәlәrdәn Suriyada qalan kimyəvi materialların ölkə xaricinə çıxarılması üçün dəstək vermələrini istəyirəm.
Kaag-ın mәlumatına әsasәn, Suriyanın göstәrdiyi kimyәvi silahların 92,8 faizi ölkәdәn çıxarılıb və ya ölkə daxilindә mәhv edilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr