Kәlbәcәr rayonunda Azәrbaycan bayrağı qaldırılıb

Azәrbaycan әsgәrlәri 27 ildәn sonra Kәlbәcәr rayonunun mәrkәzindә  Azәrbaycan bayrağını ucaldıb.

1535910
Kәlbәcәr rayonunda Azәrbaycan bayrağı qaldırılıb

 

Azәrbaycan әsgәrlәri 27 ildәn sonra Kәlbәcәr rayonunun mәrkәzindә  Azәrbaycan bayrağını ucaldıb.

Azәrbaycan Müdafiә Nazirliyi Azәrbaycan ilә Ermәnistanın imzaladığı müqavilә çәrçivәsindә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrin noyabrın 25-dә çıxdığı Kәlbәcәrin videogörüntülәrini paylaşıb.

Mәlumata görә, Azәrbaycan әsgәrlәri Kәlbәcәrin  mәrkәzindә Azәrbaycan bayrağını qaldırıb.

Azәbaycan Ordusu sentyabrın 27-dә başlatdığı әmәliyyat nәticәsindә 5 şәhәr, 4 qәsәbә vә 286 kәndi işğaldan azad etdikdәn sonra Ermәnistan mәğlub olduğunu etiraf etmişdi.

 Әlaqәli Xәbәrlәr