Bularni bilasizmi-2

Turkiyaning geologik tuzilishining qariyb 600 million yil davom etgan evalyutsiya natijasida paydo bo’lganligini bilasizmi?

Bularni bilasizmi-2

Turkiyaning geologik tuzilishining qariyb 600 million yil davom etgan evalyutsiya natijasida paydo bo’lganligini bilasizmi?

Geomorfologik jarayonlar va ular tashkil etgan shakllar jihatidan Turkiya haqiqiy mozaika hisoblanadi. Yerning turli tuman va har qanday yoshdagi ustki formasiga egadir. Baland va tog’li mamlakatdir. Shimol va janubi umumiy olib qaraganda baland tog’lar bilan qurshab olingan. Shimoldagi Anadolu tog’lari bilan janubdagi Toroslar Turkiyaning balandlik ramzining ko’rsatkichidir.  

Shimoliy Anadolu tog’larining eng yuqori nuqtasi Kachkar tepasidir. Ilgaz va Ko’ro’g’lu tog’lari undan keyingi baland nuqta hisoblanadi.

Turkiyada tog’lardan tashqari vodiylar, yaylovlar va cho’kma joylar ham ko’pdir. Shimol va janubdagi qator tog’lar Anadolining o’rta qismidagi kengliklar orqali bir-biridan ajralib turadi.

 


Tanlangan kalimalar: Turkiya , geologik tuzilish

Aloqador xabarlar