Jahon

Turk iqtisodiyoti so'ngi yillar jadal rivojlanishga davom etmoqda.

Jahon

So’ngi yillar AK Partiya hukumati faol, zamonaviy va islohotchi siyosat olib borib o’lka iqtisodiyotida o’z o’rnini olgandir. Bu AK Partiyaning ham siyosatda ham iqtisodiyotda muvozanat o’rnatishiga katta hissa qo’shgandir.

1990-yillardagi iqtisodiy muvozanatsizlik va 2001 yilgi iqtisodiy taranglikdan keyin, AK Partiya hukumati bilan birga “Foydani xalqga taqdim etishning ahamiyatli” bo’lganini ayitishga mumkin. Makro iqtisodiy ma’lumotlar doirasida sodir bo’lgan o’zgarishlarga qaraganda biriga ta’sirli bo’lgan eng muhim o’zgarishning iqtisodiyotda kuzatilgani ko’rinmoqda.

Turkiya iqtisodiyotining 2002-2016 yillari orasida 5,6 %, 2010-2016 yillari esa 6,7 % o’sishi ham bu nuqta-i nazardan muhim. Bahs mavzusi davrlar Turkiyaning nimalar bilan band bo’lgani inobatga olinsa iqtisodiy o’sishning ochiq bo’lgani ko'rinadi.

Shuningdek Iyul oyi sodir etilgan davlatni to’ntarish tashabbusiga qaramasdan 2,9 % o’sish kuzatilgan. Mana so’ngi yillar, ham o’lka bo’ylab ham xorijda maydonga kelgan o’zgarishlar va bunlar natijasida vujudga kelgan xavfli hududda nozuk kishiruvlar natijasida Turkiya iqtisodiyotida, ishlab chiqarish sohasida kamchilik bo’lmagan va makro iqtisodiy ko’rsatgichlar ijobiy tomonga harakat qilishga davom etgandir.

2019-yili kuchga kiradigan Prezidentlik hukumat sistemasi, Turkiyaning o’rta daromad davlatlardan yuqori daromad topgan davatlar safiga ko’taradi. Qolaversa, Turkiyada boshqaruvdagi ko’p boshililikni bartaraf qilish ham sarmoyadorlar uchun qulayliklar yaratgan bo’ladi.

Bu esa Turkiyaning davomli rivojlanishida va tashqarida finans e’htiyojiga osonlik bilan javob beradi. Davlat organlari va bankachilik sistemasida ijobiy o’zgarishlar kiritib davomli rivojlanishga imkoniyat yaratadi.

O’lka iqtisodiyotida mo’ljallangan makro muvaffayatlar bo'ladi. Bu yo’llar bilan kiritiladigan o’zgarishlar, o’lka iqtisodiyotini yana ham yuqoriga chiqaradi. Turkiyaning o’rta muddatli rivojlanish dasturida 2017-yili va undan keyin mo’ljallagan maqsadiga erishishi muhim.

Asosan qo’shimcha solig’i baland mahsulotlar eksportida ulujini ko’paytirib ham iqtisodiyga hissa qo’shish ham Turkiyaning xalqaro raqobat kuchini orttirgan bo’ladi. Shuningdek ishlab chiqarish texnologiyasi davomli almashgan va rivojlangan konyukturada Turkiyaning ahamiyati katta.

Boshqa tomondan ish sohasida har insonning unumli mehnat qilishi uchun bu sohada sarmoya kiritish kerak. Xorij sarmoyasining hajmini orttirish mavzusida esa qisqa muddatli sarmoyadan ko’p Turkiyaning ishonchli bir o’lka bo’lganini ko’rsatib uzoq muddatli samroyalarni jalb qilish zarur. Hammasidan ham muhimi iqtisodiy rivojlanish uchun yangi bir yo'l izlash Turkiya iqtisodiyoti uchun yana ham muhim.

 


Tanlangan kalimalar: jahon iqtisodiyoti

Aloqador xabarlar