Türkiýäniň 2017-nji ýyldaky eksporty 155 milliard dollardan geçer

Türkiýäniň Ykdysadyýet ministri Nihat Zeýbekji Stambulda gepleşikleriň birine gatnaşyp, Türkiýäniň eksporty hasabat berdi

Türkiýäniň 2017-nji ýyldaky eksporty 155 milliard dollardan geçer

Zeýbekji: “Eksport artyşy bilen birlikde 2017-nji ýylyň ilkinji çärýeginde 4 göterim ösüş ederis” diýip habar berdi.

Türkiýäniň eksportda 2017-nji ýylyň ilkinji 4 aýynda ortaça 8-9 göterim ösüş edendiklerini aýdan Zeýbekji: “2017-nji ýylda maksadymyz 153 milliard dollara ýetmek, emma biziň pikirimize görä şol san 155 milliard dollardan hem geçer” diýdi.

Maý aýynda altyn eksportynda 15 göterime golaý bir artyş boljakdygyny çak edýändiklerini aýdan Zeýbekji eksportdaky bu artyş bilen birlikde 2017-nji ýylyň ilkinji çärýek ösüşinde 4 göterimden gowrak ösüşe garaşýandyklaryny belledi.Degişli Habarlar