Amerikan goşuny PKK/PÝD-ä ýarag kömegini berdimi?

Görýän harby ulag kerveniňiz Amerikan goşunyna degişli.

Ulag kerveni Fişhabur serhediniň üstaşyr terror guramasy PKK/PÝD-ä ýarag alyp barýar.

Bu habar ýerli çeşmeler tarapyndan öňe sürüldi.


Etiketkalar: