Ýerli dik uçar ilkinji uçuşyny amala aşyrdy

Milli şertlerde öndürilen ilkinji “T625” kysymly umumy maksatlar üçin niýetlenen dik uçar ulanylmaga berildi

Ýerli dik uçar ilkinji uçuşyny amala aşyrdy
Ýerli dik uçar ilkinji uçuşyny amala aşyrdy
Ýerli dik uçar ilkinji uçuşyny amala aşyrdy

Milli şertlerde öndürilen ilkinji “T625” kysymly umumy maksatlar üçin niýetlenen dik uçar ulanylmaga berildi

Goranyş senagaty edarasynyň başlygy İsmail Demir dolulygyna milli şertlerde öndürilen dik uçaryň ilkinji uçuşynyň şowly bolmagyny arzuw etdi.

“T625” dik uçary agyr howa şertlerinde we geografik giňişliklerde, ýokary belentlikde we ýokary ýylylykda, gije we gündiz netijeli iş alyp barmaga ukyply.

Dik uçar umumy ulanyş şertlerine eýe bolandygy üçin ýük gatnatmakda, WİP, awia-tiz kömek, gözleg we halas ediş hem-de serhetaşa gatnawda ulanylar.

2 ekipažly we 12 ýolagçy üçin niýetlenen “T625 uçarynyň doly önümçiligi 2021-nji başlar.


Etiketkalar: ýolagçy , ekipaž , dikuçar

Degişli Habarlar