Gyrgyz Respublikasynyň daşary işler ministri wezipesini çekildi

Gyrgyz Respublikasynda 2012-nji ýyldan bäri daşary işler ministri wezipesini ýerine ýetirýän Erlan Abdyldaýew wezipesinden çekildi

Gyrgyz Respublikasynyň daşary işler ministri wezipesini çekildi

Prezidentiň metbugat merkezinden berlen beýanata görä, Prezident Sooronbaý Jeenbekow, Daşary işler ministri Abduldaýewiň wezipesinden çekilýändigi hakyndaky arzasyny kabul etdi.

Prezident diwanynyň çäginde iş alyp barýan Howpsyzlyk geňeşi sekreterýady Adbyldaýewi wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäkärlapdi.

 

 

 Degişli Habarlar