Şebi Arus ertir Konýada başlaýar

Şerbi Arus dabalarynyň çäginde medeni we sungat çäreleri bilen birlikde ylmy maslahatlar geçirler

Şebi Arus ertir Konýada başlaýar
Şebi Arus ertir Konýada başlaýar
Şebi Arus ertir Konýada başlaýar

Şebi Arus ertir Konýada başlaýar

 

Hezreti Möwlananyň 744 ýylygyna bagyşlanan Halkara hatyralama çäresi bolan Şebi Arus ertir Konýada başlaýar.

Şerbi Arus dabalarynyň çäginde medeni we sungat çäreleri bilen birlikde ylmy maslahatlar geçirler.

Dabaralaryň çäginde şeýle hem Möwlana hakyndaky kino filmler görkeziler.

Şebi Arus dabaralary Möwlanyň dünýeden öten gijesi bolan 17-nji dekabra çenli dowam eder.Degişli Habarlar