Siriýanyň Ýaragly güýçlerine degişli dik uçar Halapda barrel bombasy bilen hüjüm gurady

Hüjümde şeýle hem köp sanda öýe zeper ýetdi

Siriýanyň Ýaragly güýçlerine degişli dik uçar Halapda barrel bombasy bilen hüjüm gurady

Siriýanyň Ýaragly güýçlerine degişli dik uçaryň Halapda oppozisionerleriň gözegçiligi astyndaky etrapçalara barrel bombasy bilen guran hüjüminde 3 adam ýogaldy, 20 adam ýaralandy.

Alynan maglumata görä Asada bagly güýçlere degişli dik uçar Halapda oppozisioner toparlaryň gözegçligi astyndaky Ensari, Sukkeri we Amiriýe etrapçalaryndaky ýaşaýyş ýerlerine barrel bombasy bilen hüjüm gurady.

Hüjümde şeýle hem köp sanda öýe zeper ýetdi.Degişli Habarlar