Nogayşa 127: İymandan kelgen tınşlıq (1)

Bu yuma “İYMANDAN KELGEN TINŞLIQ” baresinde habarlasamız!

Nogayşa 127: İymandan kelgen tınşlıq (1)

İymanman bizge kelgen 

Tınşlıq em taselli 

Baresinde bîr alimdiñ

Aytqanları nav bolgan:

 

Sen arüv bil insan!    

Yaratılgandıñ en biyik     

Gayası, ullı soñı,

Allah’qa iyman bolgan...

Em insanlıqtıñ köp biyik   

Martebesi, maqamı,     

Sosı iyman işindeki,

Quday’ımız Hak Rabtı,    

Tanıganımız bolgan...

 

Allah’tı tanıgandıñ      

Bîr atı tagı em      

Marifetullah bolgan...

 

Cinlermen insanlardıñ   

Eñ parlaq şatlıgı, 

Em eñ tätli nimeti,

Marifetullah işindeki,      

Allah süygüsi bolgan...

 

So süygidiñ bîr atı em:    

Muhabbetullah bolgan...

Allah’tı tanıgansaytın       

Süygisi de köbeygen...

 

Em insandıñ ruhı üşün     

Eñ alal süyingeni;

Tagı insan qalbi üşün,   

Eñ taza iygiligi,  

Sosı süygi işindeki   

Ruhani, manevi, 

Haq’tan kelgen nazzet bolgan...

 

Sosı nimet tagı em  

 Lezzet-i ruhaniye 

Degen sözben añılgan..

 

Demek barı şatlıqlar,  

Em alal süyingen,  

Em eñ tätli bîr nimet,

Eñ taza bîr nazzet,   

Albet Allah’tı tanıp   

Sonı süygende bolgan...

 

Yani marifetullah,      

Muhabbetullahta bolgan...

 

So sanılgan nimetlerge, 

Allah’qa inanmay, 

Em onı tanımay

Äş bîr zaman barılmagan... 

 

Är kim Haq’tı tanısa, 

Yüreginden em süyse, 

Soñsız bîr şatlıqqa,

Tagı sansız nimetke, 

Ziyadası savlege,       

Em neşe sırlarga;

So adem ya qalbinde ,   

Ya oyında, esinde,    

Tagı etken isinde,

Köbinşe baraberip       

So nimetlermen yaşagan...

 

Eger Haq’tı üşünley   

Tanımasa, süymese,   

Soñsız bîr qıyınlıqqa,

Em neşe muñgunlıqqa,     

Maddi em manevi  

Är dayim vasvesege,     

Tüsüp perişan bolgan...

 

Nav perişan dünyada, 

Em avara ademler   

İşinde yaşap turgan;

Em meyvasız ötip ketken,     

Paydasız bîr yaşavda;

Em iyyesiz, qorşalavsız        

Qalavıygan bîr adem;

Äş bîr zatı bolmagan, 

Em är zatqa muqtaj    

Yarlı, aciz so insan,

Dünyadıñ patşası da       

Bolsa qaş para etken?

 

Nav kepte bîr dünyada,       

 İnsan iyyesin tanımasa,

Nav mülk kimdin bilmese,      

Ne derece şarasız, 

Em basıbos qalganını,        

Barı esliler añlar.

 

Eger iyyesin tapsa, 

Tap yürekten inansa,  

Qadir Allah rahmetine

Tezoq yetip barar insan... 

 

İşindeki inanşıman    

Soñsız küşli Allah’tıñ 

Qudretine tayansa,    

Ene sosı iymanman 

Nav yalgızlıq dünyası,  

 Oga bîr seyran yeri,

Em ozıvşı dünyası, 

Ahireti üşün oga,   

Soñsız yaşav qazandırgan 

Bîr aluv satuv ornı, 

Bîr ticaret yeri bolgan...  

 

Yogardaqı manelerdi, 

Är dayim insandıñ 

Esine akeleberip

Atirletken, oylatqan;

Em oqıvı köp savap     

Bazı ullı sözler bolgan...

 

So sözlerde tagı em   

Är bîrevinde bîr müjde, 

Müjdesinde bîr şifa,

Şifasında manevi,    

Tätli bîr nazzet bolgan...

 

Sosı sözler ne eken, 

Aldımızdaqı yumada, 

Aytuvdı Allah bizge,

İnşallah nasip qılar!

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.comBäyläneşle xäbärlär