Գլոբալ Դիտանկյուն - 33

Ոչ թե պարտվողի հոգով, այլ ինքնավստահության դիրքրոշմամբ

Գլոբալ Դիտանկյուն - 33

Գլոբալ Դիտանկյուն - 33

Ոչ թե պարտվողի հոգով, այլ ինքնավստահության դիրքրոշմամբ

Նախորդ շաբաթներին, արեւմուտքի հանդեպ երեք ձեւի դիրքորոշումներ՝ հանձնվող, մերժող կամ էլ ողջամիտ դիրքորոշումներից էինք խոսել: Հանձնվող եւ մերժող մոտեցումները միմյանցից անկախ, երկու տարբեր մոտեցումների նման կարող են երեւալ: Դրա հետ միասին այս երկու մոտեցումներն ունեն մերձակա հարաբերություն: Արեւմուտքում ապրող գաղթականները, մուսուլմանների մեջ ամեն երկու մոտեցման համար իրավասություն կարող է արտադրել: Իր արժեքներից ամբողջովին պոկված, գտնված հանրության մեջ կորած հանձնվող խավերը, մերժող խավերի իրավասության աղբյուրը կարող են լինել: Հակառակն էլ ճիշտ կլինի: Մերժող կողմի մեջ, ապրած հանրությունից ամբողջովին պոկված եւ նրա դեմ եղած հատվածները, հանձնավծության ծագմանը կարող են պատճառ հանդիսանալ: Այլ կողմի ներկայացուցչականությունը կամ մերժումը չի կարող լիովին ներդաշնակեցված վերաբերմունք լինել, քանի որ դա արտաքին վիճակ չէ: Երկու վերաբերմունքը կարող են լինել այն մոտեցումը, որ մարդիկ ամեն օր կրկին համոզվում են, քանի որ նրանք ունեն վերահսկողություն, ինչը պետք է արդարացվի նրանց որդեգրողների կողմից: Այն դեպքերում, երբ այն չի կարող լիովին ներդաշնակվել, կարելի է տեսնել նաեւ այս երկու վերաբերմունքի միջեւ անցումը: Հնարավոր է, որ անցում կատարվի հրաժարվելուց հրաժարվելուց հրաժարվելուց: Սա մասամբ բացատրում է, թե ինչու է մասնակցությունը ԴԵԱՇ-ին մասամբ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ կրոնական արժեքների, բարերի կառավարման, ալկոհոլիզմի եւ կարծես թե լիարժեք ասիմիլացված բաժինների հետ կապ չկա:

Մերժողականությունն էլ, հանձնավածությունն էլ այս մոտեցման տերերին եւ ապրած հանրությունների համար որեւէ դական մի հավելում էլ չեն ունենա:

Ոչ թե պարտվողի հոգով, այլ ինքնավստահության դիրքրոշմամբ

Արեւմուտքում ներկայումս պահանջված մոտեցումը, իր անհամապատասխանության եւ մերժման սահմաններից դուրս, խելամիտ կամ համոզիչ մոտեցում է, որը հայտնվում է Սաիդ Հալիմ փաշայում: Չնայած Արեւմուտքի համար Սաիդ Հալիմ փաշայի, Առաջին համաշխարհային պատերազմի դաժան անողոքությանը եւ Արեւմուտքի շրջափակմանը, Արեւմուտքի ինտենսիվ քննադատությանը, այնուամենայնիվ, վեց անգամ այսօր գրվել է, որ շատ մտքեր չեն կարող հասնել, եւ արձագանքից անվստահելի մոտեցում է հնչում:

Արեւմտյան հասարակություններում, ենթադրությունը նաեւ սոցիալական պայմանն է, որով մերժումը հիմնականում փորձառու է: Այնուամենայնիվ, ներգաղթյալները հաճախ դիմում են մերժման, ինչպես նաեւ գաղափարախոսության, մշակույթի եւ կրոնների դավանանքին:

Երբ խոսքը վերաբերում է մահմեդականներին, որպես իսլամ, սուրբ կրոն, որը հավակնում է լուծել բոլոր մարդկության խնդիրները, Ադամից մինչեւ վերջին մարդը, չի կարող լինել հակակոռուպցիոն, հակադեմոկրատական: Նա ինքնակառավարման հաստատում է, վիզիոնոն, հնարավորություն ընձեռելով: Դա կառուցողական է, կառուցողական: Անտիսային դեմ որեւէ բան նշանակելը այն է, որ ձեր հակառակորդը կենտրոնանա: Իսլամը սկսվում է «Լա» -ի, հրաժարվելով իր բոլոր գործառույթներից: Խոհեմության դեպքում գիտելիքը հավատացյալների կորցրած սեփականությունն է: Ասվում է, որ եթե դուք գիտության մեջ եք, ապա պետք է զանգահարեք: Ինչ գիտություն է: գիտություն, գիտելիք, տեխնիկա, մեթոդ, պրակտիկա:

Այս հարցում Մարգարե Մուհամեդի Մաքքա Ջահիլլի հանրության հետ հարաբերությունները մեզ համար կարող են ճանապարհ ցույց տալ: Որովհետեւ այս օրվա վիճակով եւ Մաքքա Ջահիլիե հանրությունը, մարդկության խորքում կետն է: Մարգարե Մուհամեդի այդ հանրության հետ ստեղծած հարաբերությունը, էլ քիչ վատ եղած հանրությունների հետ, ապրելակաերպի եւ իդեոլոգիաների հարաբերությունների համար էլ կարող է ճանապարհ ցույց տալ: Մարգարե Մուհամեդը, Մաքքաի Ջահիլլիե հանրության հետ երեք տեսակի հարաբերություն է հիմնել: Որոշ կատարածներըն ու մոտեցումները, Մաքքաի ջահիլլի հանրության հետ նույնն է եղել: Հագուստ, կապ, մուրուքի նման Մարգարե Մաւհամեդի որոշ կատարածները չեն տարբերվել: Այս հարցում մարգարեն որեւէ տարբրության չի դիմել: Որոշ բաներ որ կատարել է Մարգարե Մուհամեդը, ուղղել է այդ հանրությանը: Օրինակ կարճացրել է մուրուքը: Որոշ ժամանակ ամբողջովին մերժել է Մաքքաի այդ հարնության կատարածները:

Մարգարե Մուհամեդը, անալիտիկ մոտեցմամբ անվանված երեքային մոտեցումը, արեւելք, արեւմուտք, հարավ, հյուսիս, ժամանակակից, ոչ ժամանակակից, գլոբալիզացված եւ նման մի շարք բնագավառներում բաց եւ հասկանալի են: Մերժողական որոշ քաղաքականություններ, երիտասարդներին կարող են տանել ԴԵԱՇ-ի նման ռադիկալ ճանապարհներ:

Թանզիմաթի կողմից ներկայացված գործընթացներում ռեակցիաները սովորաբար արձակում են ռեակցիայով եւ հանձնում: Այս համատեքստում Թանզիմաթի գնահատումները եւ մոտեցումները ոչ միայն կապված են այդ շրջադարձի հետ: Այսօր մենք ապրում ենք Թանզիմաթի հետ մտցրած ժամանակաշրջանի հետեւանքները: Այսօրվա գործընթացներից շատերը արձագանքում են այնպիսի ռեակցիաներին, ինչպիսիք են Թանզիմաթը:

Այնուամենայնիվ, կյանքը չի կարող պահպանվել որպես շարունակական հեռուստադիտողի դեմ ուղղված գործընթաց, որը բազմապատկում է արտադրում եւ փոխում: Այս գործընթացները այն գործընթացներն են, որոնք ազդում եւ ուժ են դարձնում անհատներին, խմբերին, հաստատություններին եւ երկրներին: Երբ մենք նայենք այս տեսանկյունից, կարելի չէ ասել, որ անցյալում հնարավոր է զարգացնել շատ իմաստալից վերաբերմունք Արեւմտյան ժամանակակիցության կամ Եվրամիության եւ գլոբալացման գործընթացների նկատմամբ: Այստեղ չի նշվում, որ այստեղ գիտակցաբար զարգացնում են այլընտրանք: Որոշ դեպքերում, անշուշտ, կզարգանա այլընտրանք: Սակայն ցանկացած դեպքում այլընտրանքային զարգացումն ինքներս մեզ արտացոլող եւ մնալու համար արտահայտություն է:

Այստեղ երեւում է, որ մեր առջեւ ինչ էլ լինի, հանձնվող կամ էլ ամբողջովին մերժող հոսքերից դուրս պետք է անալիտիկ մոտեցում ունենալ:

Մյուս կողմից կյանքն ու օրենքներ շատ խնդիր համարել, պետք չէ պոկվել: Իսլամը ոչ թե դժվարություն, այլ հեշտություն: Անօրմալություն եւ ծայրահեղություն չէ, այլ նորմալ եւ ընդունելի կրոն է:

Որպես հետեւանք, մենք բախվում ենք այն փաստերը, այդ թվում Արեւմուտքի, հայեցակարգի, խնդիրները երբեք չեն հանձնվել է հաղթել հոգեբանությունը, ըստ ընդհանուր կարգախոսով արժեքների մենք ունենք, մենք պետք է մոտենանք ինքնավստահ տեսք. Մեր այն փաստը, սկսած Խորասան Անատոլիա, սա նաեւ պատմություն է մեր երթը հոսում այստեղ Արեւմուտքի. մենք հանդիպեցինք բոլոր մշակույթների տակ ընդհանուր կարգախոսով արժեքների մենք, առանց ցույց տալով անվստահությունը հաղթահարել, մենք բարգավաճում: Ոտքով երկար քայլելուց հետո աճող ձնագնդի, քանի որ մենք զգացինք էին բոլոր տարբերությունները, ոչ թե մեր վախերը, դա եղել է աղբյուրը մեր հարստության. Լուծումը, չէ, քանի որ դժվար է, քանի որ այն թվում է Մարգարե:  Ռումական մամուլի առողջ մեկ ոտքով, քանի որ դա եղել է մյուս ոտքով կողմնացույցի, ինչպես արտահայտվել է բացել մինչեւ ամբողջ աշխարհում փոխաբերություններ, հիմնված են սեփական արժեքների վրա, մի կողմից, երբ տպագրական ամուր ու մեր ոտքերը, որոնք կազմում են մեր անձն ու մեր ինքնությունը, մյուս կողմից, միտքը կհարստացնի մեր աշխարհը, պետք է բաց է բոլոր տարբերությունները, որ մեր կյանքը դարձնում են ավելի հեշտ է ...

Միակ կերպ ճիշտ դիրքորոշվել կլուծի արդյոք բոլոր հարցերը:

Մեզ կհասցնի այն ափ որը նպատակեցինք:

Կշարունակենք խոսել:

Ձեզ ներկայացրինք՝ Անկարա Յըլդըրըմ Բեյազիդ Համալսարանի քաղաքագիտության բաժնի դեկան Պրոֆ․Դր․Քուդրետ Բյուլբյուլի թեմայի վերաբերյալ մեկնաբանումները։

* Պրոֆ․Դր․Քուդրետ Բյուլբյուլը դաս է ավանդում Անկարա Յըլդըրըմ Բեյազիդ Համալսարանի քաղաքագիտության բաժնում։Այս թեմայով լուրեր