zalimlargha allahning leniti bolsun

zalimlar kishilerni allahning daghdam yolidin tosidu, uning egri bolushini tileydu hemde ular axiretke ishenmeydu.

1307521
zalimlargha allahning leniti bolsun

zalimlargha allahning leniti bolsun

türkiye awazi radiyosi: eraf sürisi, 44 – 51 - ayetler. ehli jennet ehli dozaxqa: ‹‹biz perwerdigarimiz bizge wede qilghan nersini heq taptuq, silermu perwerdigaringlar wede qilghan nersini heq taptinglarmu?›› dep towlaydu. ular: ‹‹hee›› deydu, shuning bilen bir jakarchi ularning arisida (mundaq dep) jakarlaydu: ‹‹zalimlargha allahning leniti bolsun[44]. zalimlar kishilerni allahning daghdam yolidin tosidu, uning egri bolushini tileydu hemde ular axiretke ishenmeydu[45]. ularning arisida bir tosma bolidu. tosmining üstide (erafta) ehli jennet we ehli dozaxni ularning simasidin tonuydighan ademler (yeni ehli eraf) bolidu, ular ehli jennetke: «silerge amanliq tileymiz›› dep towlaydu. ular jennetke kirmigen, (emma) kirish ümidide turghanlardur[46]. ularning közliri ehli dozax terepke burulghanda: ‹‹i perwerdigarimiz! bizni zalim qewm bilen bille qilmighin›› deydu[47]. eraftikiler (yeni yaxshiliqliri bilen yamanliqliri teng bolup qalghan, jennettimu emes, dozaxtimu emes kishiler) simasidin tonuydighan (dozixi) ademlerge: ‹‹toplighan pul ـ malliringlar we tekebburluqunglar silerge némige esqatti?›› dep towlaydu[48]. (eraftikiler dozixilargha möminlerning péqirlirini körsitip turup) siler allahning rehmitige érishelmeydu, dep qesem qilghan kishiler mushularmu? (mana bulargha) jennetke kiringlar, silerge (kelgüsidin) ghem qilish, (ketkenge) qayghurush yoqtur (déyildi deydu)[49]. ehli dozax ehli jennetke: ‹‹sudin yaki allah silerge bergen ichidighan nersilerdin bizge bir az quyup bersenglar!›› dep towlaydu, ehli jennet ulargha (jawaben): ‹‹allah ularni kapirlargha haram qilghan›› deydu[50]. kapirlar dinlirini mesxire we oyunchuq qiliwaldi, ularni dunya tirikchiliki aldidi, ularning bügünki künge mulaqat bolushni untughanliqliri we bizning ayetlirimizni inkar qilghanliqlirigha oxshash, biz bügün ularni untuymiz (yeni ularni dozaxta qaldurimiz)[51].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر