iman éytqanlar we yaxshi emellerni qilghanlar jennette hemishe qalidu

iman éytqanlar we yaxshi emellerni qilghanlar ـ kishini peqet küchi yétidighan ishqila teklip qilimiz - ene shular ehli jennettur, ular jennette hemishe qalidu.

1303169
iman éytqanlar we yaxshi emellerni qilghanlar jennette hemishe qalidu

iman éytqanlar we yaxshi emellerni qilghanlar jennette hemishe qalidu

türkiye awazi radiyosi: eraf sürisi, 38 – 43 – ayetler.  allah (ayetlirini inkar qilghanlargha) éytidu: ‹‹silerdin ilgiri ötken, jinlardin we insanlardin bolghan (kapir) ümmetler bilen birlikte dozaxqa kiringlar››. herqachan bir ümmet dozaxqa kiridiken, u özidin ilgiriki ümmetke (uninggha egiship gumrah bolghanliqi üchün) lenet oquydu. ularning hemmisi dozaxqa kirip bolup jemleshkende, ularning ichidiki kéyin kirgenler (yeni egeshküchiler) ilgiri kirgenlerge (yeni bashliqlirigha) qaritip: ‹‹i perwerdigarimiz! bular bizni azdurghan. ulargha ikki hesse dozax azabi bergin›› deydu. allah: ‹‹hemmige ikki hesse azab bérilidu, lékin siler (azabning dehshitini) bilmeysiler›› deydu[38]. ularning arisidiki ilgirikiler kéyinkilerge: ‹‹silerning bizdin héchqandaq artuqchiliqinglar yoq (yeni gumrahliqta we azabqa tégishlik bolushta bir ـ birimizge oxshashmiz), qilmishliringlar tüpeylidin azabni tétinglar›› deydu[39]. shübhisizki, bizning ayetlirimizni inkar qilghan we ulargha iman éytishqa gedenkeshlik qilghanlargha asmanning derwazisi échilmaydu (yeni ularning yaxshi emeli we duasi qobul bolmaydu), taki töge yingnining töshükidin ötküche ular jennetke kirmeydu (yeni ular hergizmu jennetke kirmeydu), gunahkarlargha mushundaq jaza bérimiz[40]. dozaxta ularning astigha salidighan körpisimu ottin, üstige yépinidighan yotqinimu ottin bolidu, zalimlargha mushundaq jaza bérimiz[41]. iman éytqanlar we yaxshi emellerni qilghanlar ـ kishini peqet küchi yétidighan ishqila teklip qilimiz - ene shular ehli jennettur, ular jennette hemishe qalidu[42]. ularning köngülliridiki öchmenliklirini élip tashliduq (yeni jennetke kirgenler arisida özara aghriq ـ adawet bolmaydu). ularning (sarayliri) astidin (jennetning) östengliri éqip turidu, ular: «jimi hemdusana bizni bu (németlerni hasil qilishqa) yétekligen allahqa bolsunki, allah bizni yéteklimigen bolsa, toghra yol tapmighan bolattuq, perwerdigarimizning peyghemberliri bizge heqni élip keldi›› deydu, ulargha: «qilghan emelinglar üchün silerge bérilgen jennet mana mushu›› dep nida qilinidu (yeni perishtiler shundaq dep nida qilidu)[43].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر