allahni peyghemberlirige qilghan wedisige xilapliq qilidu dep oylimighin

allah heqiqeten ghalibtur, (dostliri üchün düshmenliridin) intiqam alghuchidur.

1543444
allahni peyghemberlirige qilghan wedisige xilapliq qilidu dep oylimighin

türkiye awazi radiyosi: ibrahim sürisi, 44 – 52 - ayetler. (i muhemmed!) kishilerni (yeni kuffarlarni) azab kélidighan kün (yeni qiyamet küni) din agahlandurghin, (bu künde) zalimlar: «perwerdigarimiz! bizge qisqighina waqit möhlet bergin (yeni dunyagha qayturghin), dewitingni qobul qilayli, peyghemberlerge egisheyli» deydu. (ulargha) siler ilgiri, biz hergiz yoqalmaymiz, dep qesem ichmigenmidinglar? (déyilidu)[44]. özlirige zulum qilghanlarni (halak qilghinimizdin kéyin) siler ularning jaylirida turdunglar (ularning jayliridin ibret alsanglarchu), ularni qandaq jazalighanliqimiz silerge éniq melum boldi. silerge nurghun misallarni keltürduq (yeni peyghemberlerge chinpütmigenlerning ehwalini bayan qilduq)[45]. ular heqiqeten (peyghemberlerge we möminlerge) mikir ishletti. ularning mikri taghni örüwetküdek (chong) bolsimu, allah ularning mikrini berbat qilidu[46]. allahni peyghemberlirige qilghan wedisige xilapliq qilidu dep oylimighin, allah heqiqeten ghalibtur, (dostliri üchün düshmenliridin) intiqam alghuchidur[47]. u künde zéminmu bashqa bir zémingha, asmanlarmu bashqa bir asmanlargha aylinidu, ular (yeni pütün xalayiq qebriliridin chiqip) yégane , qudretlik allahning dergahida (yeni mehshergahda) hazir bolidu[48]. (i muhemmed!) u künde gunahkarlar (yeni kuffarlar) ni zenjirler bilen bir ـ birige chétilip baghlanghan halda körüsen[49]. ularning köngliki qaramaydin bolidu, ot ularning yüzlirini oriwalidu[50]. allah her kishining qilmishigha qarap shundaq jaza béridu, allah elwette téz hésab alghuchidur[51]. kishilerning agahlandurulushi, allahning bir ikenlikini bilishliri, eqil igilirining wez ـ nesihet élishliri üchün, bu (quran) teblighdur (yeni kishilerge tebligh qilish üchün nazil qilindi)[52].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر