danlarni we uruqchilarni bix urghuzghuchi heqiqeten allahtur

tirikni ölüktin we ölükni tiriktin chiqarghuchi ene shu allahtur.

danlarni we uruqchilarni bix urghuzghuchi heqiqeten allahtur

danlarni we uruqchilarni bix urghuzghuchi heqiqeten allahtur

türkiye awazi radiyosi: enam sürisi, 95 – 101 – ayetler. danlarni we uruqchilarni bix urghuzghuchi heqiqeten allahtur, tirikni ölüktin we ölükni tiriktin chiqarghuchi ene shu allahtur, (allahning ibaditidin) qandaqmu bash tartisiler?[95]. allah sübhini (qarangghudin) yérip chiqarghuchidur (yeni tangni yorutquchidur), allah kéchini (siler üchün) istirahet qilip yaratti, (silerning) waqit hésablishinglar üchün quyash bilen ayni yaratti[96]. quruqluq we déngizning qarangghuluqlirida (yeni kéchilik yol yürgininglarda) yol tépishinglar üchün allah silerge yultuzlarni yaritip berdi. (allahning ulughluqini) bilidighan qewm üchün, (allahning qudritining) delillirini heqiqeten ochuq bayan qilduq[97]. allah silerni bir insandin (yeni adem eleyhissalamdin) yaratti, silerni atanglarning pushtida, ananglarning bechchidanida qararlashturdi, chüshinidighan qewm üchün ayetlerni heqiqeten ochuq bayan qilduq[98]. allah buluttin yamghur süyini chüshürdi, shuning bilen barliq ösümlüklerni ündürdi, ösümlüklerdin yéshil yapraqlarni chiqardi, (boghday we arpa bashaqlirigha oxshash) bir ـ birige mingiship ketken danlarni yétishtürdi, xorma derixining chéchekliridin yerge yéqin sanggilap turidighan xorma sapaqlirini yétishtürdi, (yamghur süyi bilen) üzümlük baghlarni yétishtürdi, (yamghur süyi bilen) shekilde, hejimde, temde bir ـ birige oxshaydighan we oxshimaydighan zeytun, anar derexlirini yétishtürdi, (ularning her birining) yéngi tutqan méwisige we pishqan méwisige qaranglar, ularda allahning barliqigha ishinidighan qewm üchün (allahning qudritini körsitidighan) ochuq deliller bar[99]. jinlarni allah yaratqan tursa, (mushriklar) jinlarni allahqa shérik qiliwélishti, allahqa jahalettin oghul, qizlarni oydurup chiqirishti, allah (mushriklar iptira qilghan nersilerdin) paktur, ularning süpetligenliridin üstündur[100]. allah asmanlarni we yerni örneksiz yaratquchidur, allahning xotuni yoq tursa, qandaqmu balisi bolsun? hemme nersini allah yaratqan, hemme nersini allah obdan bilgüchidur[101].


خەتكۈچ: bix urghuzghuchi , allah , uruqchilar , dan

مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر