تۆرکیه ده ایشسیزلیک موقداری آزالدی

شو ییل اؤتن ییلینگ آپریل آیینا گؤرأ ایشسیزلرینگ سانی 1.5 گؤتریم آزالدی

2150784
تۆرکیه ده ایشسیزلیک موقداری آزالدی

 

تۆرکیه ده ایشسیزلرینگ سانی آزالدی.

تۆرکیأنینگ حاسابات قوراماسی آپریل آیی بیلن باغلانشیقلی گؤرکِزیجیلری بیان اتدی.

آپریل آییندا مارت آیینا گؤرأ ایشسیزلرینگ سانی 18 مۆنگ آزالدی و 3 میلیون 42 مۆنگ آداما یتدی.

ایشسیزلیک موقداری بوُلسا 0.1 بال آزالیپ 8.5 گؤتِریمه یتدی.

شو ییل اؤتن ییلینگ آپریل آیینا گؤرأ ایشسیزلرینگ سانی 1.5 گؤتریم آزالدی.


اتیکتلر: #ایشسیزلیک

دِگیشلی حابارلار