تۆرکیه ده ایشسیزلرینگ سانی آزالدی

تۆرکیأنینگ حاسابات قوراماسی ایش گۆیجی بیلن باغلانشیقلی گؤرکِزیجیلر حاقیندا ماغلومات بردی

2101103
تۆرکیه ده ایشسیزلرینگ سانی آزالدی

 

تۆرکیه ده 2023-نجی ییلینگ دکابر آییندا ایشسیزلیک موقداری 0.1 بال آزالیپ 8.8 گؤتِریمه یتدی.

تۆرکیأنینگ حاسابات قوراماسی ایش گۆیجی بیلن باغلانشیقلی گؤرکِزیجیلر حاقیندا ماغلومات بردی.

شوُنگا گؤرأ تۆرکیه ده 15 یاش آستی ایشسیزلرینگ سانی دکابر آییندا 2022-نجی ییلینگ دکابرینا گؤرأ 12 مۆنگ آدام آزالدی و 3 میلیون 98 مۆنگ آداما یتدی.

دکابر 2023-ده دکابر 2022 ییلینا گؤرأ ایشسیزلیک موقداری 1.5 گؤتریم، نوُیابر 2023 ییلینا گؤرأ بوُلسا 0.1 بال آزالدی و 8.8 گؤتریم بوُلدی.


اتیکتلر: #ایشسیزلیک

دِگیشلی حابارلار