برنت نبیتی 84.90 دلار

گۆن باتار تگزاس نبیتی بوُلسا 77.58 دلاردان ساتیلیار

1910485
برنت نبیتی 84.90 دلار

 

برنت نبیتی دۆنیأ بازارلاریندا 84.12- 84.02 دلار آرالیغیندا ساتیلیار.

گۆن باتار تگزاس نبیتی بوُلسا 77.58 دلاردان ساتیلیار.

 

 


اتیکتلر: #برنت

دِگیشلی حابارلار