روسیا حیتایا یانگاداندان طبیغی گاز ایبرمأگه دوُوام ادیأر

گازپروم شرکتی، یانگاداندان حیتایا طبیغی گاز ایبرمأگه دوُوام ادیأندیگینی بیلدیردی

1886936
روسیا حیتایا یانگاداندان طبیغی گاز ایبرمأگه دوُوام ادیأر

روسیانینگ گازپروم شرکتی، حیتایا "سیبری نینگ گۆیجی" توربا حاطیندان طبیغی گاز ایبرمأگه باشلادی.

روس شرکتی موندان اوُزال تعمیر اۆچین طبیغی گاز ایبرمه گی دوروزیپدی.

گازپروم شرکتی، یانگاداندان حیتایا طبیغی گاز ایبرمأگه دوُوام ادیأندیگینی بیلدیردی.دِگیشلی حابارلار